lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Digitalisation and Standardisation for Customized Mass Production (DSKM)

Digitalisering och Standardisering för Kundanpassad Massproduktion

Forskare: Charlotta Johnsson, Anders Robertsson och Anton T Johansson i samarbete med IUC Syd/IUC Lab, Lund, och SWEP International AB (projektledare).

Bidragsgivare: Vinnova

Period: Dec 2020 - Dec 2021 

 

Att tillverka kundanpassade produkter i höga volymer är mycket svårt, och ställer

stora krav på hög flexibilitet. Det ger också stora konkurrensfördelar för det

företag som lyckas med detta på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektets mål och potential

Genom detta projekt ämnar de tre aktörerna applicera de identifierade

standarderna på SWEPs produktionslinjer. Målet är att öka flexibiliteten i
produktionen, och därmed även den svenska konkurrenskraften, och kunna

erbjuda kundanpassade värmeväxlare.

Detta projekt syftar ytterst till att ge Sverige en position som ett framgångsrikt

land inom ”Industry 4.0” och ”Smart industri” vari konceptet kundanpassad

massproduktion är av stor vikt. Att ha produktion med hög automationsgrad och

hög kompatibilitet med internationella standarder, på produktionsanläggningar i

Sverige, kommer att ökar synen på Sverige som ett land som för industrialisering

framåt på ett hållbart sätt.

 

Agenda 2030

Agenda2030 listar 17 mål. Detta projekt arbetar främst med Mål-9 (Hållbar

industri, innovationer och infrastruktur) samt Mål-12 (Hållbar konsumtion och

produktion).

Mål- 9 syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en

inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. Mål-12 syftar

till att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

I projektet ska vi använda standarder inom Robotik. En del av dessa standarder

finns redan framtagna och dessa kan vi applicera direkt, men det finns även

standarder inom Robotik området som är under framtagning. Dessa nya

standarder kan vi testa och de resultat vi får kan vi återkoppla till den

internationella grupp (ISO TC299, som dessutom har en svensk ordförande) som

arbetar med dessa standarder. Detta kommer att driva det arbetet i en mer

framgångsrikt riktning och därmed gynna innovation. I projektet ska vi också

använda standarder för produktionsrelaterade nyckeltal (ISO 22400 och ISO

20140). Dessa nyckeltal kan användas för att få information om produktionen tex

hur effektiv den är (nyckeltal från ISO 22400, tex OEE, omställningstider, och

mängd-restprodukter) samt vilken energimängd som används (nyckeltal från ISO

20140). Detta kommer leda till en hållbarare industrialisering och verka för mer

hållbara produktionsmönster.