lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Industrial Cloud Sandbox

The industrial Cloud Box ...

 

Date: 

  • Step 1: 2019-01 - 2019-04
  • Step 2: (tbd)

Founder: Vinnova, Samverkansprogr.

Budget:

  • Step 1: 0.4MSEK
  • Step 2: 

Researchers and partners

  • Ericsson: Johan Eker and Azimeh Sefidcon
  • Lund University: Charlotta Johnsson
  • Umeå University: Erik Elmroth

Description (Swedish): 

Industrial Cloud Sandbox (ICS) är en nationell molnmiljö där svenska företag och akademi kan samarbeta runt forskning och innovation rörande AI, IoT och framför allt industriella molntillämpningar. Miljö har som vision att bidra med molnresurser och kunskap till stöd för industriell digitalisering i Sverige.