lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Research projects

Research projects - Charlotta Johnsson 

 • Pending Applications
  • --

  

 

 • Completed research projects:  
  • Kirurgens Perspektiv (2017-2019): Vinnova, UDIstep2
  • Bloqqi, an open modular application language (2017-2020): Vinnova, PiiA
  • DIH Syd (2020), Tillväxtverket
  • Industrial Cloud Sandbox (2019): Vinnova, Samverkansprogram
  • 4S (etapp1): Standards and Strategies for Smart Swedish Industry (2017-2018): Vinnova, Samverkansprogrogram
  • LCCC (2008-2018): Lund Center for Control of Complex Engineering Systems, VR, Linnaeus Center
  • LISA2 (2015-2018): Line Information System Architecture 2, VINNOVA, FFI
  • Kirurgens Perspektiv 1 (2016-2017): Kirurgens perspektiv, en 3d bildplattform för kirurgisk utbildning och  utveckling av robotkirurgi, VINNOVA- UDI step1.
  • Dig-PI (2016-2017): Digitalizing the Process Industry - Part1, VINNOVA-PiiA
  • PI-Metrics (2014-2016): Key Performance Metrics for Swedish Process Industry, VINNOVA-PiiA 
  • PIC (2011-2014): Process Industry Centre
  • PIC-LU (2008-2014): Process Industry Centre at Lund University
  • PIC-opic (2012-2014): Process Industrial Centre - Optimization, Performance, Integration, Control, SSF
  • LISA (2011-2014): Line Information System Architecture, VINNOVA-FFI
  • PIC-LU (2008-2014): Process Industrial Centre Lund University, SSF

 

   

  • Passed Applications  
   • Diamonde, Diversity in Entrepreneurship and Innovation Education (application): EU
   • Digitalisering av kundanpassad massproduktion (application): Vinnova
   • DigiPi (application): Den digitala process industrin, Vinnova, PiiA
   • Kirurgens perspektiv (application): Hjärt och lungfonden
   • Kirurgens perspektiv (application): Erling Persson stiftelse
   • 3D bilddata för hjärtkirurgi (application): Ingvar Kamprads stiftelse
   • Hjärtkirurgens digitaliserade verklighet (application): Sten K Johnssons stiftelse
   • DigiPi (application): Den digitala process industrin, Vinnova, PiiA
   • Doldis4x (application): Digital extrahering av dold kunskap för ökad produktivitet inom Industri 4.x, Vinnova, Digitalisering
   • System Integrated 4 (SysInt4) (application): Vinnova, Digitalisering
   • Hjärtkirurgens digitaliserade verklighet (application): en databas för utbildning och industriell utveckling av robotkirurgi, Vinnova-spjutspetsprojekt.
   • Data X Sweden (application): Nyindustrialiering i utbildningen, VINNOVA- spjutspetsprojekt
   • MAFOPA (application): Modulär Arkitektur for Feature-Orienterad programmering av Automationssystem, VINNOVA-PiiA
   • PICCLU (application): Process Industry Competence Centre at Lund University, VINNOVA
   • SIA (application): Smart Interactive Automation, SSF Smart Systems
   • SLA (application): Smart Langauges for Automation, SSF Smart Systems
   • MIND-methodology (application): Teching and Learning Entrepreneurship and Leadership in STEM curricula, NSF USA
   • BMoE (2014-2015): Berkeley Method of Entrepreneurship, teaching and learning methodologies