lunduniversity.lu.se

Automatic Control

John C. Doyle ny hedersdoktor vid LTH

John C. Doyle är professor och forskare vid California Institute of Technology med fokus på dynamiska kontroll- och styrsystem. Han är författare till ledande läroböcker och hans insatser för LTH har tagit sig uttryck i ett flertal besök, seminarier och kurser i Lund. John C. Doyle har också möjliggjort ett aktivt utbyte av forskare mellan California Institute of Technology och LTH. Ett tiotal av doktoranderna från Reglerteknik vid LTH har varit på forskarutbyten hos Doyle, och nästan lika många av Doyles doktorander har gästforskat i Lund. Flera av de tidigare doktoranderna är nu professorer på olika internationella lärosäten.

Motiveringen från LTH lyder: ”John C. Doyle har en världsledande position, inte bara inom reglerteknik, utan generellt när det gäller de matematiska grundvalarna för komplexa dynamiska system inom biologi, medicin, ekologi, fysik och neurovetenskap. Han är mycket välciterad och har fått flera av de främsta utmärkelser som finns i hans forskningsfält.”

PhD Defence by Alexandre Martins: Resource Management in Distributed Camera Systems

Disputation

From: 2022-06-03 10:15 to 13:00
Place: Lecture hall KC:C, Kemicentrum, Naturvetarvägen 18, Lund and Zoom
Contact: karl-erik [dot] arzen [at] control [dot] lth [dot] se
Save event to your calendar


Thesis title: Resource Management in Distributed Camera Systems
Author:  M. Sc. Alexandre Martins Department of Automatic Control, Lund University
Opponent: Associate Professor Lukas Esterle, Aarhus University
Advisor: Professor Karl-Erik Årzén 
When: June 3 2022 at 10:15
Location: Lecture hall KC:C, Kemicentrum, Naturvetarvägen 18, Lund and Zoom: https://lu-se.zoom.us/webinar/65196132144