lunduniversity.lu.se

Automatic Control

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Publications

I Typo3-plattformen kan man skapa listor över publikationer i LUP baserade på:

  • Organisations- eller avdelningsnummer
  • En eller flera individuella LUCAT-id.
  • Forskargrupp
  • Forskningsprojekt
  • Finansiär

Fullpostversionen av listan visas på samma sida som listan nedan när besökaren klickar på publikationens rubrik, men om man skapar en lista över Senaste publikation visas fullpostversionen på en separat sida.

Page Manager: