Information in Swedish (pdf):
- Forskarutbildning i Reglerteknik
- Allmän studieplan för forskarutbildning i Reglerteknik
- Subject curriculum for Automatic Control

2018

2017

2016

2015

 2014

 2013

2012

2011

2010

Earlier PhD courses at Automatic Control

Historical Documents