LTH-image

Conference Contribution

Expertsystemtillämpningar inom processreglering: En översikt

Karl-Erik Årzén


In Control Meeting '88 (Reglermöte '88), Uppsala, Sweden, January 1988.